Näringslivets Transportråd

Nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon

Nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har yttrat sig gemensamt med Jernkontoret och Skogsindustrierna till Näringsdepartementet över promemorian om dimensioner och vikter för vissa vägfordon. Yttrandet biläggs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *