Näringslivets Transportråd

Om oss

Näringslivets Transportråd är en arena där svenska industri- och handelsföretag möts för diskussion, utveckling och kunskapsutbyte om transporter.

Näringslivets Transportråds huvudsakliga uppgifter innefattar att:

 • föra fram fakta om transporter och argument till beslutsfattare inom politik och samhälle.
 • verka för transportvillkor som stärker näringslivets konkurrenskraft genom
  • avreglerade marknader
  • investeringar för effektiv infrastruktu
  • skatter och avgifter på lika villkor
  • minskad miljöpåverkan
 • vara på drivande för effektiva transporter i Sverige och Europa, bl. a. genom samarbete med motsvarande organisationer i andra länder inom European Shippers’ Council.
  •  
Våra medlemmar

Näringslivets Transportråd är en branschorganisation för transportköpare. Medlemmar är cirka 40 industri- och handelsföretag samt deras branschorganisationer i Sverige. Organisationens huvudmän är Skogsindustrierna, Svensk Handel och Teknikföretagen.

Transportrådets ledning

Föreningen leds av en styrelse. Det dagliga arbetet i föreningen och kansliet sköts av en vd.