Näringslivets Transportråd

Omfördelning av anslag i regeringens vårproposition

Omfördelning av anslag i regeringens vårproposition
Skriv ut

Kommentar till Regeringens vårproposition om omfördelning av anslag inom Trafikverket för anslag för ökat underhåll av järnvägen

Det är positivt att regeringen föreslår en förstärkning av insatserna för drift och underhåll med ytterligare 700 miljoner för 2013 genom att ett överskott inom Trafikverkets anslag för ränteutgifter omfördelas till att förstärka järnvägsunderhållet. Näringslivets Transportråd välkomnar att regeringen är lyhörd för att åtgärda de brister som finns i underhållet.

Näringslivets Transportråd utgår från att anslaget för drift och underhåll av järnvägar i betydande utsträckning används för att tidigarelägga åtgärder som ökar tillgängligheten, kapaciteten och framkomligheten i centrala godsstråk för näringslivets transporter på järnväg där problemen är som störst. Regering och riksdag bör därutöver tidigarelägga nyinvesteringar i järnvägen i centrala godsstråk för näringslivets transporter för att skapa goda förutsättningar för tillväxten och jobben.                   I regeringens vårproposition saknar Näringslivets Transportråd förslag om en särskild investeringspott för marknadsåtgärder. Vi anser att medel bör avsätts till en särskild marknadspott där Trafikverket ges mandat att besluta om resurser till lönsamma marknadsdrivna anpassningar av infrastrukturen som relativt plötsligt kan dyka upp p.g.a. strukturförändringar, omläggning av logistiska flöden i näringslivet och för att eliminera flaskhalsar i transportsystemet. En sådan investeringspott skulle skapa en ökad flexibilitet i medelsanvändningen och därmed ökad samhällsnytta, tillväxt och bättre konkurrensförutsättningar för näringslivet.

För svenskt näringslivs konkurrenskraft behövs en effektiv transportinfrastruktur och att investeringar och underhåll sker systematiskt, flerårigt och långsiktigt. Det behövs både närtidssatsningar med fokus på ett snabbt genomförande och långsiktiga insatser för systematiska kvalitetshöjningar.Det handlar om det svenska näringslivets framtida konkurrenskraft och Sveriges konkurrenskraft som nation i en alltmer globaliserad ekonomi.
Näringslivets Transportråd och TransportGruppen har nyligen i en gemensam Infraskrivelse till Trafikverket redovisat sina prioriteringar inför Trafikverkets kommande förslag till Nationell Infrastrukturplan 2014-2025 och som under våren 2014 ska beslutas av regeringen. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *