Näringslivets Transportråd

Positivt med ökade järnvägsinsatser

Positivt med ökade järnvägsinsatser
Skriv ut

Näringslivets Transportråd är positivt till ökade instser på järnvägen

Det är positivt att regeringen nu beslutat om en extra förstärkning av insatserna för drift och underhåll av järnvägen med nära 600 miljoner för 2014. Näringslivets Transportråd välkomnar att regeringen är lyhörd för att åtgärda de brister som finns och att även fokusera på det förebyggande underhållet. Näringslivets Transportråd utgår från att anslaget för drift och underhåll av järnvägar i betydande utsträckning används för att tidigarelägga åtgärder som ökar tillgängligheten, kapaciteten och framkomligheten i betydelsefulla godsstråk och sträckor för näringslivets transporter på järnväg där problemen är som störst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *