Näringslivets Transportråd

Punktskattefrågor

Punktskattefrågor
Skriv ut

Till Finansdepartementet

Näringslivets Transportråd har tillsammans med Svenskt Näringsliv och TransportGruppen yttrat sig till Finansdepartementet över promemorian “Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016” – en promemoria som bl.a. innehåller förslag till kraftiga skattehöjningar på drivmedel.

Man avstyrker i yttrandet förslaget om omräkning av skattesatserna på bränslen efter prisutveckling respektive reala inkomstökningar.

Hela yttrandet finns här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *