Näringslivets Transportråd

transportpng

Regelefterlevnad inom yrkestrafiken

Regelefterlevnad inom yrkestrafiken
Skriv ut

Till Näringsdepartementet

Näringslivets Transportråd har på remiss fått Transportstyrelsens rapport om Regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg, konkurrensvillkor/ cabotagetransporter och beställaransvar. Rapporten är en redovisning av ett regeringsuppdrag.

Näringslivets Transportråd välkomnar Transportstyrelsens förslag rörande cabotagetransporter och beställaransvar.

Näringslivets Transportråd anser att polis och övriga rättsvårdande myndigheter bör tillföras ökade resurser att kontrollera efterlevnaden av reglerna för yrkestrafik.

Remissvaret i sin helhet kan laddas ned.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *