Näringslivets Transportråd

transportpng

Regeringen tillsätter en ny utredning för att ersätta den nuvarande eurovinjettavgiften

Regeringen tillsätter en ny utredning för att ersätta den nuvarande eurovinjettavgiften
Skriv ut

Näringslivets Transportråds kommentar till regeringens beslut om att tillsätta en ny utredning för att ersätta den nuvarande eurovinjettavgiften

Regeringen har idag, den 16 april 2020, fattat beslut om att tillsätta en ny utredning om ”nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg”. Enligt pressmeddelande från Finansdepartementet ska en särskild utredare analysera bland annat utformningen av ett nytt miljöstyrande system som ett alternativ till den nuvarande eurovinjettavgiften för godstransporter på väg och som kan bidra till att miljö- och klimatmålen nås. Sveriges olika geografiska förutsättningar ska beaktas och näringslivets hållbara omställning och konkurrenskraft främjas vid utformningen. Vidare anger Finansdepartementet att syftet med ett nytt miljöstyrande system som ett alternativ till den nuvarande eurovinjettavgiften är inte att sammantaget höja beskattningen eller avgiftsuttaget för godstransporter på väg.

Näringslivets transportråd (NTR) uppvaktade i slutet av maj 2019 finansministerns statssekreterare Leif Jakobsson angående skatter och avgifter inom transportsektorn. Inga besked om den nu beslutade utredningen eller dess direktiv kunde då ges. Enligt 73-punktsprogrammet (s.k. Januariavtalet) skulle utredningen ha tillsatts redan våren 2019 men sköts upp flera gånger eftersom det tog tid för samarbetspartierna S, MP, C och L att komma överens. Tydligt, efter NTR:s möte med statssekreteraren, är dock att S främsta drivkraft är mer ordning och reda på vägarna samt att leva upp till 73-punktsprogrammet inklusive de 15 miljarder i skatteväxling som står omnämnt där.

NTR har vid flera tillfällen efterlyst åtgärder för en bättre koordinering av skatter och avgifter på transporter. Enligt NTR behövs en samlad översyn av hur dessa påverkar näringslivets konkurrenskraft. Att transportpolitiken drar åt olika håll försvårar jobbskapande tillväxt, välfärd, hållbarhet och konkurrenskraft. Generellt anser Näringslivets Transportråd att det krävs en mer sammanhållen och konsistent transportpolitik om målet om 70 procent minskade koldioxidutsläpp från transportsektorn ska nås och näringslivets konkurrenskraft stärkas.

Finansdepartementets pressmeddelande om att tillsätta en ny utredning om att ersätta nuvarande eurovinjettavgiften https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/nytt-miljostyrande-system-for-godstransporter-pa-vag/

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD

Mer information kan fås av Jenni Ranhagen jenni.ranhagen@transportrad.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *