Näringslivets Transportråd

Remiss av förslag om ändringar koldioxidutsläppsklass

Remiss av förslag om ändringar koldioxidutsläppsklass
Skriv ut

Näringslivets Transportråd avstyrker EU-kommissionens förslag om att ändring av koldioxidutsläppsklassen för tunga fordon med släpfordon. Näringslivets Transportråd står bakom kommissionens ambition att reducera koldioxidutsläppen genom att öka användningen av mer energieffektiva fordon.

Läs hela remissyttrande i det bifogade dokumentet.