Näringslivets Transportråd

Remiss av försök med B-körkort för 4,25 tons lastbilar

Remiss av försök med B-körkort för 4,25 tons lastbilar
Skriv ut

Näringslivets Transportråd välkomnar Transportstyrelsens förslag om försöksverksamhet som möjliggör ett undantag från körkortslagen (1998:488) för förare som har haft B-körkort i minst två år att framföra fordon med en totalvikt upp till 4250 kg som drivs med alternativa drivmedel. Detta är ett nödvändigt steg på vägen givet transportnäringens utmaning att ställa om till mer miljövänliga godstransporter och transportköparnas vilja att understödja en sådan omställning samt att bristen på chaufförer med C-körkort är tilltagande i såväl Sverige som övriga Europa.