Näringslivets Transportråd

Reviderad Nationell plan för vägtransportsystemet investeringar, 2004-2015

Reviderad Nationell plan för vägtransportsystemet investeringar, 2004-2015
Skriv ut

Remiss: Reviderad Nationell plan för vägtransportsystemet investeringar, 2004-2015

Näringslivets Transportråd beklagar starkt konsekvenserna av rådande resursknapphet som får till följd att alla objekt som inte är påbörjade senareläggs och att några nya projekt inte kan startas i närtid.

Vi menar att statsmakterna behöver skjuta till nya resurser så att en rad angelägna projekt kan komma igång under innevarande planperiod. Ökade resurser till vägutbyggnader behövs för att värna näringslivets konkurrenskraft, vilket i sin tur är en förutsättning för utvecklingen i landet och dess konkurrenskraft i ett internationellt sammanhang.

Vi har inga invändningar mot Vägverkets uppläggning av revideringsarbetet. De föreslagna prioriteringarna är under rådande omständigheter naturliga och rimliga.

Vägverket önskar exempel på lämpliga objekt för OPS. Vi är medvetna om att begreppet OPS kan beskrivas på många sätt. Vi menar att det allmänna vägväsendet är en kollektiv nyttighet som ytterst bör skattefinansieras. Det är inte rimligt att begära att industri och handel direkt ska skjuta till pengar för byggande av nya allmänna vägar.

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD

Lars Hallsten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *