Näringslivets Transportråd

transportpng

Självkörande fordon

Självkörande fordon
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har fått utredningen SOU 2018:16, ”Vägen till självkörande fordon – introduktion”på remiss från Näringsdepartementet och lämnar remissyttrande i bifogad fil.

Näringslivets Transportråds synpunkter lämnas under rubrikerna nedan:

► Ambitiöst upplagd utredning som lämnat en rad förslag

► Andra initiativ som tagits vad gäller självkörande fordon 

► De olyckor som skett i USA sätter ökat fokus på säkerhet

► Viktigt att Sverige är pådrivande inom UNECE och EU för harmonisering av regelverk och standardisering

► Självkörande fordon är viktiga för framtida nationell konkurrensförmåga

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *