Näringslivets Transportråd

Sjöfartsverkets finansiering

Sjöfartsverkets finansiering
Skriv ut

Näringslivets Transportråd, Sveriges Skeppsmäklareförening, Transportföretagen och Föreningen Svensk Sjöfart har skickat ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth om att regeringen bör säkerställa att Sjöfartsverket har tillräckligt med medel för att inte genomföra avgiftshöjningarna samt att regeringen bör uppdra åt Sjöfartsverket att se över beslutet att höja farleds- och lotsavgifterna 2022.

Parterna menar även att regeringen ska säkerställa att investering och drift av nya isbrytare helt och hållet finansieras över anslagsmedel, förslagsvis inom ramen för nationell plan. Detta möjliggörs genom justering av förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur.

Regeringen bör också tydliggöra vad som ska finansieras över anslag respektive genom avgifter och tillföra Sjöfartsverket långsiktigt tillräckligt med anslagsmedel för att bedriva de uppgifter som är tilltänkta att finansieras över anslag.

Dagens industri har publicerat en artikel om brevet där Jenni Ranhagen, vd Näringslivets Transportråd och Maria Stockhaus (M) intervjuas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *