Näringslivets Transportråd

Sjöfartsverkets förslag till föreskrifts- och avgiftsändringar inför 2024

Sjöfartsverkets förslag till föreskrifts- och avgiftsändringar inför 2024
Skriv ut

Näringslivets Transportråd (NTR) har fått Sjöfartsverkets förslag till föreskrifts- och avgiftsändring inför 2024 på remiss och framför sammanfattningsvis följande:

  • NTR avstyrker förslagen om höjning av Sjöfartsverkets avgifter, eftersom det tillsammans med redan genomförda avgiftshöjningar och kraftigt ökande energipriser skulle ytterligare öka kostnadsbördan och därmed sänka konkurrenskraften för varuägare. Avgiftshöjningarna skulle dessutom verka inflationsdrivande, eftersom de även påverkar importvaror. 
  • NTR menar att det fortfarande finns orealiserad förbättrings- och effektiviseringspotential inom bland annat lotsning och vill att Sjöfartsverket påskyndar arbetet för att möjliggöra exempelvis navigationsstöd från land som ett komplement till den traditionella lotsningen.
  • NTR är positiva till den tillfälliga klimatkompensationen men menar att de upprepade tillskotten av budgetmedel till Sjöfartsverket endast är ytterligare bevis på att Sjöfartsverkets finansieringsmodell, och verksamhetsformen som affärsverk, har stora brister och behöver ses över för att skapa långsiktighet i branschen. Inom ramen för ett sådant arbete måste anslagsnivåerna ses över.
  • NTR anser att det inte är acceptabelt att servicenivån för bland annat lotsning eller isbrytning försämras till följd av den ekonomiska situationen, vilket har ibland lyfts fram som ett alternativ.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *