Näringslivets Transportråd

Sjöfartsverkets förslag till implementering av tillfällig klimatkompensation 2023

Sjöfartsverkets förslag till implementering av tillfällig klimatkompensation 2023
Skriv ut

NTR tillstyrker Sjöfartsverkets förslag till implementering av den tillfälliga klimatkompensation med 300 miljoner kronor 2023 och 2024 som regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2023. Enligt Sjöfartsverkets förslag till implementering ska tillskottet användas till en generell sänkning av farledsavgifterna 2023 med motsvarande cirka 21 procent samtidigt som miljöincitamentet i farledsavgiften utökas och förstärks.

NTR menar att det ekonomiska tillskottet till Sjöfartsverket är i stunden välkommet men skapar en ryckighet som inte gagnar sjöfarten och dess roll som det långsiktiga valet för godstransporter. De senaste årens upprepade tillskott till Sjöfartsverket är snarare ytterligare bevis på att Sjöfartsverkets finansieringsmodell, och verksamhetsformen som affärsverk, har stora brister och behöver ses över för att skapa långsiktighet i branschen. NTR ser därför framemot Statskontorets redovisning av det pågående regeringsuppdraget i februari 2023.

Sjöfartsverket bör även intensifiera sitt interna effektiviseringsarbete. Det är nödvändigt för att säkerställa att Sjöfartsverket inte tvingas till drastiska avgiftshöjningar efter 2024, om klimatkompensationen upphör.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *