Näringslivets Transportråd

transportpng

Skrivelse om dialog mellan näringslivet och regeringen

Skrivelse om dialog mellan näringslivet och regeringen
Skriv ut

Gemensam skrivelse från Transportföretagen och Näringslivets transportråd till regeringen

Vid Svenskt Näringslivs seminarium om infrastrukturskulden under Almedalsveckan inbjöd infrastrukturminister Anna Johansson företrädare för näringslivet att skriftligt inkomma med idéer om hur samverkan mellan näringslivet och regeringskansliet kan förbättras vad gäller godstransporter och logistik.

NTR och Transportföretagen har nu uppdaterat en tidigare gemensam skrivelse från 2015 till Näringsdepartementet angående dialogformer mellan näringslivet och regeringskansliet i logistikfrågor. Se bifogad fil.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *