Näringslivets Transportråd

Skrivelse om en samlad godsstrategi

Skrivelse om en samlad godsstrategi
Skriv ut

Regeringen avser att presentera en godsstrategi under första halvåret 2018. Näringsdepartementet har genomfört möten med företrädare för näringslivet. Vid mötet med transportköpare presenterade Näringslivets Transportråd sina förslag inför arbetet med en godsstrategi.

Näringslivets Transportråds förslag är angivna under rubrikerna nedan.  

* Det behövs långsiktiga spelregler och stabila förutsättningar i den förda politiken. 

* Logistik för konkurrenskraft bör vara ett tema som genomsyrar godsstrategin.

* Viken av tempo och verkställighet i genomförandet.

* Fokusera i godsstrategin på stråk, noder och godsflöden nationellt och internationellt ur ett trafikslagsövergripande perspektiv. 

* Underhåll av befintlig infrastruktur måste ges huvudprioritet.

*Använd befintlig infrastruktur bättre. Alla trafikslag behövs och måste effektiviseras var för sig och tillsammans för att hållbart möta ett ökat transportbehov.

* Skapa en mer snabbfotad beslutsordning med en särskild investeringspott för marknadsåtgärder.

* Effektiv och hållbar logistik genom fler horisontella samarbeten. 

* Alla led måste medverka till ökad regelefterlevnad inom yrkestrafiken för schysta villkor på transportmarknaden.

* Säkerställ rättvisande samhällsekonomiska kalkylmodeller för godstransporter.

* Koordinera skatter och avgifter bättre.  Det behövs en samlad översyn av hur skatter och avgifter påverkar konkurrenskraften.

* Godsstrategin bör både utformas och implementeras i nära dialog med näringslivet. Tillsätt ett logistikråd med varuägare, transportföretag, tjänsteföretag och logistikforskare. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *