Näringslivets Transportråd

transportpng

Skrivelse om skatter och avgifter inom transportsektorn

Skrivelse om skatter och avgifter inom transportsektorn
Skriv ut

Svenskt Näringsliv, Näringslivets Transportråd och Transportföretagen föreslår i en gemensam skrivelse till finans-, närings-, infrastrukturministern och Trafikanalys generaldirektör att ett konkurrenskraftsperspektiv inkluderas i regeringens nyligen lämnade uppdrag till Trafikanalys att ta fram ett kunskapsunderlag för skatter och avgifter inom transportsektorn. Se bifogad fil. 

Organisationerna föreslår i skrivelsen att uppdraget även inkluderar att bygga upp en gedigen kunskap om sambandet mellan transportkostnader – kopplade till totala antalet skatter och avgifter – och näringslivets konkurrenskraft. Beslut om höjningar av skatter och avgifter sker idag mer eller mindre okoordinerat och helhetsbilden saknas. Framförallt genomförs höjningar utan kunskap om pålagornas påverkan på näringslivets konkurrenskraft.

Organisationerna anser att skatter och avgifter på transporter fyller en funktion. Näringslivet bejakar hållbarhetsarbetet, exempelvis med transporternas klimatpåverkan och vikten av en hållbar väg bort från fossila bränslen. Poängen är att vi måste kunna kombinera uppfyllande av klimat- och miljömål med stärkt konkurrenskraft och balansen till de övriga transportpolitiska målen. Konkurrenskraft är en förutsättning för tillväxt och jobb men också för de resurser som behövs för att åstadkomma ett hållbart samhälle. Utformas styrmedel på ett felaktigt sätt försvagas näringslivets konkurrenskraft. Det vore olyckligt både för samhällsekonomin och för klimatet.

I skrivelsen framhålls även att Trafikanalys bör samordna och samverka med Näringsdepartementets arbete med Framtidens logistik och att ta fram en samlad nationell godsstrategi.      

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *