Näringslivets Transportråd

Skrivelse om uppföljning av Trafikverkets implementering av den nationella planen

Skrivelse om uppföljning av Trafikverkets implementering av den nationella planen
Skriv ut

Hearing i riksdagens Trafikutskott om Trafikverkets implementering av den nationella planen för infrastruktur 2018–2029

Den 31 maj 2018 fastställde regeringen en nationell trafikslagsövergripande infrastrukturplan för utveckling av transportsystemet åren 2018–2029. I anslutning till fastställelsebeslutet lämnade regeringen också en skrivelse till riksdagen som redogjorde för bland annat planeringsarbetet. Näringslivets Transportråd menar att den gällande nationella planen innehåller flera bra, men principiella skrivningar, om näringslivets transporter.

Implementeringen av fattade beslut i infrastruktur- och transportfrågor är av central betydelse. Näringslivets Transportråd har i olika sammanhang påpekat att det nu krävs fokus på tempo och genomförande särskilt för utveckling och förbättring av befintlig infrastruktur. Trafikverket har i snart två år arbetat med genomförandet av den nationella planen. Mot denna bakgrund hemställer Näringslivets Transportråd om en hearing i riksdagens Trafikutskott som uppföljning av Trafikverkets arbete med implementering av den nationella planen för infrastruktur 2018–2029. Vi skulle sätta värde på om Trafikutskottet kunde genomföra en sådan hearing, förslagsvis i samarbete med kansliet för Nationella godstransportrådet, under riksdagens höstsession 2020. Vi ser gärna att Trafikverkets verksamhetsområde Planering ges ett stort utrymme på en sådan hearing.

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *