Näringslivets Transportråd

transportpng

Skrivelse till Regeringen om skatter och avgifter på transporter

Skrivelse till Regeringen om skatter och avgifter på transporter
Skriv ut

Skrivelse till Regeringen om skatter och avgifter

Svenskt Näringsliv, Transportföretagen och Näringslivets Transportråd föreslår i en gemensam skrivelse till finans-, närings- och infrastrukturministern att en särskild utredning tillsätts om hur det totala antalet skatter och avgifter på transporter påverkar näringslivets konkurrenskraft. Skrivelsen som bifogas är en gemensam uppföljning  av den nya rapporten från Svenskt Näringsliv om “Transportpolitikens kostnader och näringslivets konkurrenskraft”. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *