Näringslivets Transportråd

Skrivelse till Regeringen om svaveldirektivet

Skrivelse till Regeringen om svaveldirektivet
Skriv ut

Sverige bör i samarbete med andra länder agera för undantag från Rådets svaveldirektiv.

Det föreslår Näringslivets Transportråd i en skrivelse till Regeringen.

De nya svavelreglerna får betydande effekter för det svenska näringslivet och det finns risk for att de även är kontraproduktiva ur miljösynpunkt. Att successivt skärpa utsläppskraven är viktigt för miljön. Problemet är att reglerna nu införs i en takt som gör att teknikutvecklingen inte hänger med. Det finns tekniklösningar, men dessa är ännu inte helt kommersiellt tillgängliga för praktisk tillämpning i sjöfarten.

Näringslivets Transportråd uppmanar därför regeringen att verka för att beslutet om svavelreglerna mildras eller förskjuts i tid inom det organ där frågan ska hanteras, nämligen IMO.

Skrivelsen i dess helhet kan laddas ned här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *