Näringslivets Transportråd

Skrivelse till Sjöfartsverkets styrelse om höjning av farleds- och lotsavgifter 2021

Skrivelse till Sjöfartsverkets styrelse om höjning av farleds- och lotsavgifter 2021
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har tillsammans med 14 andra organisationer skrivit ett brev till Sjöfartsverket om att man inte bör besluta om höjda farleds- och lotsavgifter för sjöfarten under 2021. Utifrån hur hårt pandemin slagit mot sjöfarten och transportköparna menar de undertecknande organisationerna att en avgiftshöjning skulle ha negativ inverkan på näringslivets konkurrenskraft och möjligheter att återhämta sig och bidra till en mer hållbar återstart av samhället.

I brevet skriver organisationerna sammanfattningsvis att:

• Sjöfartsverkets styrelse bör kräva att ägaren ska fullt ut kompensera för det intäktsbortfall man drabbats av i samband med Covid-19.

• Sjöfartsverkets styrelse bör besluta att avstå från att höja farleds- och lotsavgifterna (inkl. beredskapsavgift) 2021 och istället formulera ett eget förslag till hur verkets verksamhetsform och finansiering ska se ut i framtiden. Det bör innefatta fortsatt effektiviseringsarbete men också en översyn över vilka områden som Sjöfartsverket skulle kunna knoppa av helt eller delvis (ex forskning och kommunikation).

• Staten måste till fullo, både investering och drift, finansiera vattenledernas vinterväghållning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *