Näringslivets Transportråd

Skrivelse till Trafikverket om rättvisande samhällsekonomiska kalkyler

Skrivelse till Trafikverket om rättvisande samhällsekonomiska kalkyler
Skriv ut

Näringslivets Transportråd framför i en skrivelse till Trafikverkets nya generaldirektör Lena Erixon betydelsen av att samhällsnyttan av godstransporter ges en rättvisande värdering i de kalkylmodeller som ligger till grund för Trafikverkets underlag för infrastrukturplaneringen. Näringslivets Transportråd hemställer om att Trafikverkets nya generaldirektör säkerställer att så blir fallet.

Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att ta fram inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen 2018–2029. Inriktningsunderlaget ska ligga till grund för regeringens kommande infrastrukturproposition 2016 och den efterföljande åtgärdsplaneringen som görs av Trafikverket och som ska resultera i en ny Nationell Transportplan.

Näringslivets Transportråd framför i skrivelsen att beslutsunderlagen för drift och underhåll och investeringar i infrastruktur bör omfatta ett bredare perspektiv på samhällsnyttan av godstransporter och kostnaderna vid störningar i transportkedjan. Vitala kostnadskomponenter saknas vid värderingen av förseningskostnader för godstransporter. Några exempel är utebliven fakturering som en följd av förseningar, ökade kostnader för byte av transportslag vid förseningar eller tillkommande kostnader i andra delar av logistikkedjan exempelvis anslutande fartygsavgångar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *