Näringslivets Transportråd

transportpng

Största tillåtna längd för fordon med aerodynamiska förarhytter

Största tillåtna längd för fordon med aerodynamiska förarhytter
Skriv ut

Näringslivets Transportråd (NTR) har lämnat ett remissyttrande över promemorian “Ändring av trafikförordningen avseende största tillåtna längd för fordon med aerodynamiska förarhytter”.

Näringslivets Transportråd tillstyrker regeringens förslag till ändringar av trafikförordningen. Det är positivt att gränsen för största tillåtna längd för fordon utökas så att en aerodynamisk utformning av förarhytter blir möjlig utan att lastutrymme går förlorat. På så sätt minskar bland annat energianvändningen och växthusgasutsläppen från lastbilstransporter.

Näringslivets Transportråd lyfter även upp betydelsen av en snabb implementering av fordon upp till 34,5 meter på delar av det svenska vägnätet och poängterar i det sammanhanget vikten av att stora delar av vägnätet även klassas till BK4 i närtid för minskad miljöpåverkan, färre lastbilar på vägarna, förbättrad trafiksäkerheten samt industrins konkurrenskraft.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *