Näringslivets Transportråd

Svavelhalt i marint bränsle

Svavelhalt i marint bränsle
Skriv ut

Till Näringsdepartementet

Näringslivets Transportråd har yttrat sig över Transportstyrelsens delrapport om “Tillsyn och efterlevnad av de skärpta reglerna för svavelhalt i marint bränsle”.

Ur innehållet 

–       Industrin och handeln är beroende av väl fungerande sjötransporter
–       Regelefterlevnad inom sjöfartssektorn måste kunna säkerställas
–       Effektiva samarbeten inom Östersjön och EU måste snarast utvecklas
–       Kompensationsåtgärder bör genomföras för att underlätta omställningen för näringslivet
–       Regeringen bör initiera en studie för att studera effekterna av svaveldirektivets implementering. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *