Näringslivets Transportråd

Ted Lundström tar över som ordförande för Näringslivets Transportråd

Ted Lundström tar över som ordförande för Näringslivets Transportråd
Skriv ut
Övre raden: Henrik Ekelund, Helena Blom, Ted Lundström, Karin Aase, Fredrik Wrede och Martin Valdemarsson.
Nedre raden: Karl-Johan Runnberg, Mats Erkén, Jessica Lundh, Magnus Svensson, Magnus Ragneberg och Karolina Boholm.

Ted Lundström, head of global logistics på Ovako, valdes till ny ordförande för Näringslivets Transportråd när föreningen höll sin årsstämma den 29 april. I sin nya roll blir han en viktig företrädare för godstransportköpare inom industrin och handeln. Under årsstämman valdes även Jessica Lundh, Volvo Cars, Martin Valdemarsson, Spendrups och Karin Aase från Teknikföretagen in som ledamöter i styrelsen.

Ted Lundström har en lång erfarenhet inom logistikbranschen och har de senaste 10 åren arbetat på stålföretaget Ovako. Ted är ledamot i Näringslivets Transportråds styrelse sedan 2021. Han efterträder Jenny Larsson som tackades av efter två år som ordförande.

Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med medlemmarna och övriga styrelsen i NTR driva och utveckla frågor som är viktiga för transportköparna och stärker svensk konkurrenskraft. Transportområdet befinner sig i en spännande och utmanande fas så NTR:s arbete kommer vara mycket viktigt framöver, säger Ted Lundström.

Sammanlagt ingår det i styrelsen nio företrädare för industri- och handelsföretag och tre företrädare för branschorganisationer. 

I samband med stämman hölls också ett öppet vårmöte med fokus på hur EU påverkar transportpolitiken och transportköpare i Sverige. I programmet bidrog europaparlamentarikerna Emma Wiesner (C), Jakop Dalunde (MP) och Jörgen Warborn (M). Dessutom medverkade Trafikverkets nya generaldirektör Roberto Maiorana och Sjöfartsverket generaldirektör Katarina Norén.

Den ideella föreningen ”Näringslivets Transportråd – för transportköpare”, är en sammanslutning av kommersiella varuägande transportköpare i Sverige. Föreningens ändamål är att verka för medlemmarnas gemensamma intressen inom området transporter och infrastruktur.

Verksamheten har ett varuägarperspektiv och syftar till att främja effektiva godsflöden, såväl inom som utanför Sverige, för att stärka svenskt näringsliv och dess konkurrenskraft. Verksamheten sker genom kontakter med politiker, myndigheter, organisationer, media, transportörer och andra aktörer inom transportsektorn, både inom och utom landet.

Näringslivets Transportråds styrelse består 2022 av följande personer: Ordförande är Ted Lundström, globalt ansvarig för Ovakos logistik. Till vice ordförandena omvaldes: Helena Blom, transportchef på Axfood/Dagab; Karl-Johan Runnberg, director public affairs på AB Volvo; och Magnus Svensson, direktör för inköp och logistik på SCA. Till ledamöter valdes: Fredrik Bergsten Wrede, logistics purchasing manager på Northvolt; Mats Erkén, vd för ScandFibre Logistics; Jessica Lundh, Volvo Cars, Senior Manager Inbound Engineering EMEA; Magnus Ragneberg, chef för strategisk planering på LKAB; och Martin Valdemarsson, chef för Supply Chain på Spendrups. Ledamöter från de tre branschorganisationer som ursprungligen bildade Näringslivets Transportråd är Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna; Henrik Ekelund, näringspolitisk expert på Svensk Handel; och Karin Aase, enhetschef Handel och hållbarhet på Teknikföretagen.

Medlemmar i Näringslivets Transportråd är ett 40-tal svenska industri- och handelsföretag så som AB Volvo, Arla Foods, Axfood, Coop, Electrolux, Hitachi Energy, ICA, Lantmännen, LKAB, Northvolt, Ovako, SCA, Scania, SSAB och Stora Enso. I Näringslivets Transportråds verksamhet deltar ansvariga personer för logistik/transporter från de olika medlemsföretagen och deras branschorganisationer däribland de tre branschorganisationerna Skogsindustrierna, Teknikföretagen och Svensk Handel, vilka ursprungligen bildade Näringslivets Transportråd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *