Näringslivets Transportråd

Trafikverkets rapport: Längre lastbilar på det svenska vägnätet – för mer hållbara transporter

Trafikverkets rapport: Längre lastbilar på det svenska vägnätet – för mer hållbara transporter
Skriv ut

Näringslivets Transportråd (NTR) har fått Trafikverkets rapport: Längre lastbilar på det svenska vägnätet – för mer hållbara transporter på remiss.

NTR framför i korthet följande:

  • NTR välkomnar möjligheten att köra med fordon upp till 34,5 meter på delar av det svenska vägnätet och poängterar i det sammanhanget vikten av att stora delar av vägnätet även klassas till BK4 i närtid.
  • NTR tillstyrker även förslaget att det är Trafikverket respektive kommunerna som bemyndigas att meddela föreskrifter om vilka vägar som de längre fordonen ska få trafikera.
  • NTR välkomnar en fördjupad analys av logistiska behov för transporter med längre lastbilar men menar att även behov av effektiva transporter med fordon upp till 74 ton ska ingå. Det är dock viktigt att analysen genomförs skyndsamt och inte ytterligare fördröjer implementeringen.
  • NTR föreslår att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram en tidsatt genomförandeplan för implementeringen.
  • NTR föreslår slutligen att Trafikverket ges i uppdrag att analysera hur ett ansökningsförfarande för att köra med längre och/eller tyngre fordon på delar av vägnätet skulle kunna införas. Trafikverket skulle ges en god bild av efterfrågan, om företag själva får ansöka om vilka sträckor de har behov av att köra med längre och/eller tyngre fordon.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *