Näringslivets Transportråd

transportpng

Transportnäringens kostnadsläge och konkurrensförmåga

Transportnäringens kostnadsläge och konkurrensförmåga
Skriv ut

Skrivelse angånde utlovad översyn av transportnäringens kostnadsläge och konkurrensförmåga

I en skrivelse från Näringslivets Transportråd och TransportGruppen uppmanas regeringen att genomföra en konsekvensanalys av de sammantagna effekterna för transportnäringen och näringslivets konkurrenskraft av ökade kostnader. Förslaget aktualiserades för över ett år sedan från näringslivsorganisationerna i det arbete som sker inom regeringens Logistikforum. Riksdagens Trafikutskott har välkomnat initiativet. En samlad analys har dock ännu inte genomförts.

I skrivelsen uppmanar Näringslivets Transportråd och TransportGruppen regeringen att snarast ge lämpliga myndigheter i uppdrag att genomföra en samlad översyn av den svenska transportnäringens kostnadsläge och konkurrensförmåga i syfte att stärka näringslivets konkurrenskraft i hela landet. Exempelvis torde Tillväxtanalys och Tillväxtverket ha god kompetens inom området liksom flera universitet och högskolor och som kan komplettera de mer begränsade analyser av internaliseringsgrad och kostnadsansvarsfrågor inom respektive trafikslag som utförs av Trafikanalys.

Skrivelsen kan laddas ned i sin helhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *