Näringslivets Transportråd

transportpng

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2024

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2024
Skriv ut

Näringslivets Transportråd (NTR) har fått förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2024 på remiss och framför i korthet följande:

  • Anslagsfinansiera hela Transportstyrelsens verksamhet;
  • Stabila och förutsägbara villkor är viktiga för transportköpare;
  • Ta fram en långsiktig och med andra transportmyndigheter koordinerad avgiftsstrategi;
  • Öka automatiseringsgraden ytterligare i Transportstyrelsens olika verksamheter.