Näringslivets Transportråd

Transportstyrelsens föreskrifter om riskbaserad lotsning

Transportstyrelsens föreskrifter om riskbaserad lotsning
Skriv ut

Näringslivets Transportråd (NTR) har lämnat ett remissyttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om lotsning (TSFS 2017:88) .

NTR välkomnar remissen som är den första större översynen av föreskrifter om lotsning på 40 år. Sjöfarten är ett mycket viktigt trafikslag för svensk utrikeshandel, både import och export. Lotsningen är således en viktig funktion för Sveriges import och export och för uppfyllelsen av de transportpolitiska målen och ambitionerna om ökad överflyttning från väg till sjöfart.

Sammanfattningsvis anser NTR att:

  • Förslaget till nya lotsregler tillstyrks;
  • Förslaget bör kompletteras med regler kopplade till landbaserad lotsning, så kallad fjärrlotsning;
  • En arbetsgrupp bör kopplas till regelutveckling av lotsning för att fortsätta modernisering av lotsningen;
  • Landbaserad lotsning bör införas senast 2023 för att stärka sjöfartens konkurrenskraft och flytta över mer gods till sjövägen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *