Näringslivets Transportråd

Transportstyrelsens förslag till avgifter 2019

Transportstyrelsens förslag till avgifter 2019
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har fått Transportstyrelsens förslag till avgiftsförändringar för 2019 på remiss och lämnar sitt yttrande i bifogad fil. Våra synpunkter lämnas under rubrikerna nedan:

* Anslagsfinansiera hela Transportstyrelsens verksamhet

* Var tidigt ute med konsekvensanalyser av de kostnadsdrivande effekterna av nya regelverk i EUs fjärde järnvägspaket

* Ta fram en långsiktig och med andra transportmyndigheter koordinerad avgiftsstrategi

* Transportstyrelsen bör ytterligare öka automatiseringsgraden i myndighetens olika verksamheter. Genomför en benchmark av effektiviseringsarbetet i förhållande till digitaliseringen och automatiseringen i en lämplig svensk storbank  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *