Näringslivets Transportråd

transportpng

Transportstyrelsens förslag till avgifter 2019

Transportstyrelsens förslag till avgifter 2019
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har fått Transportstyrelsens förslag till avgiftsförändringar för 2019 på remiss och lämnar sitt yttrande i bifogad fil. Våra synpunkter lämnas under rubrikerna nedan:

* Anslagsfinansiera hela Transportstyrelsens verksamhet

* Var tidigt ute med konsekvensanalyser av de kostnadsdrivande effekterna av nya regelverk i EUs fjärde järnvägspaket

* Ta fram en långsiktig och med andra transportmyndigheter koordinerad avgiftsstrategi

* Transportstyrelsen bör ytterligare öka automatiseringsgraden i myndighetens olika verksamheter. Genomför en benchmark av effektiviseringsarbetet i förhållande till digitaliseringen och automatiseringen i en lämplig svensk storbank  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *