Näringslivets Transportråd

Uttalande

Uttalanden

Näringslivets Transportråd ger uttryck för sin uppfattning i skrivelser till politiker och myndigheter samt i pressmeddelanden. Nedan finns uttalanden som lämnats varje år sedan 2019.

Uttalanden under 2024

 • Näringslivet vill ha miljökompensation för höjd banavgift

Uttalanden under 2023

 • Näringslivet oroar sig för höjda banavgifter

 • Satsningar på omställning av transportsektorn i regeringens budgetproposition 2024

 • Näringslivets uppmaningar med anledning av Statskontorets utredning

 • Andreas Carlson talade på Näringslivets Transportråds vårmöte

Uttalanden under 2022

 • Regeringens budgetproposition innehåller flera positiva förslag för transportsektorn

 • Näringslivets Transportråd välkomnar nya isbrytare i nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033

 • Debatt: “Infrastruktursatsningar viktigare än någonsin för Sverige och svensk industri”

 • Ted Lundström tar över som ordförande för Näringslivets Transportråd

Uttalanden under 2021

 • Sjöfartsverkets finansiering

 • 4,25 tons lastbilar och B-körkort

 • Förslag till infrastrukturplan

 • Inspel till Trafikverkets åtgärdsplanering

 • Jenni Ranhagen ny ledamot i nationella godstransportrådet

 • Budgetpropositionen 2022

 • Infrastrukturpropositionen och förslag till tillkännagivanden

 • Ny styrelse för Näringslivets Transportråd

 • Kommentar till infrastrukturpropositionen

 • Navigationsstöd från land