Näringslivets Transportråd

transportpng

Uttalande

Uttalanden

Näringslivets Transportråd ger uttryck för sin uppfattning i skrivelser till politiker och myndigheter samt i pressmeddelanden. Nedan finns uttalanden som lämnats varje år sedan 2019.

Uttalanden under 2022

 • Regeringens budgetproposition innehåller flera positiva förslag för transportsektorn

 • Näringslivets Transportråd välkomnar nya isbrytare i nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033

 • Debatt: “Infrastruktursatsningar viktigare än någonsin för Sverige och svensk industri”

 • Ted Lundström tar över som ordförande för Näringslivets Transportråd

Uttalanden under 2021

 • Sjöfartsverkets finansiering

 • 4,25 tons lastbilar och B-körkort

 • Förslag till infrastrukturplan

 • Inspel till Trafikverkets åtgärdsplanering

 • Jenni Ranhagen ny ledamot i nationella godstransportrådet

 • Budgetpropositionen 2022

 • Infrastrukturpropositionen och förslag till tillkännagivanden

 • Ny styrelse för Näringslivets Transportråd

 • Kommentar till infrastrukturpropositionen

 • Navigationsstöd från land

Uttalanden under 2020

 • Jenny Larsson ledamot i regeringens nya elektrifieringskommission

 • Budgetpropositionen för 2021

 • Näringslivets Transportråd är positiva till ökade underhållsinsatser

 • Skrivelse till Sjöfartsverkets styrelse om höjning av farleds- och lotsavgifter 2021

 • Jenny Larsson ny ordförande

 • Regeringen tillsätter en ny utredning för att ersätta den nuvarande eurovinjettavgiften

 • Skrivelse om uppföljning av Trafikverkets implementering av den nationella planen

Uttalanden under 2019

 • Äntligen får Sverige en långsiktig underhållsplan

 • Budgetpropositionen för 2020

 • Sjöfartsverkets analys av miljöincitament

 • Koordinering av skatter och avgifter på transporter

 • Jenni Ranhagen ny kanslichef