Näringslivets Transportråd

Utveckling av det kapillära järnvägsnätet samt Redovisning rörande anslutningsväxlar, rapporter från Banverket !

Utveckling av det kapillära järnvägsnätet samt Redovisning rörande anslutningsväxlar, rapporter från Banverket !
Skriv ut

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Utveckling av det kapillära järnvägsnätet samt Redovisning rörande anslutningsväxlar, rapporter från Banverket

Näringslivets Transportråd vill framföra följande med anledning av rubricerade rapporter.

Banverket föreslår att det kapillära järnvägsnätet ska ges samma förutsättningar till stöd och bidrag från staten som enskilda vägar. Genom att övergå till en s k. vägtrafikmodell uppnås konkurrensneutralitet mellan transportslagen vilket kommer att stimulera en utveckling av näringslivets godstransporter på järnväg.

Vi ställer oss helt bakom Banverkets förslag.

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD

Lars Hallsten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *