Näringslivets Transportråd

Vägen till självbärande fordon

Vägen till självbärande fordon
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har yttrat sig till Näringsdepartementet över utredningen ”Vägen till självkörande fordon – försöksverksamhet”.

Transportrådet tillstyrker utredningens förslag. I utredningen föreslås att försök ska kunna genomföras med alla automatiseringsnivåer och att verksamheten skall regleras i särskild lag. Transportstyrelsen ska ansvara för prövning av tillstånd för försöksverksamhet. Transportstyrelsens beslut om tillstånd kan vara förenat med ett antal villkor.

Mot bakgrund av den betydelsefulla roll som Transportstyrelsen får som tillståndsprövande myndighet för försöksverksamhet med självkörande fordon understryker Näringslivets Transportråd vikten av att Transportstyrelsen fokuserar på tempo och genomförande i handläggningen av tillståndsärenden. Det är en stor fördel för såväl svenskt näringsliv som Sverige som nation att vara i framkant på vägen till självkörande fordon. 

Hela yttrandet finns i bilagd fil.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *