Näringslivets Transportråd

Vägning av containrar

Vägning av containrar
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har yttrat sig över förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter med anledning av internationellt krav på vägning av containrar TSF 2016-31.


Transportrådet framhåller att det är och förblir viktigt att föreskrifterna blir praktiskt genomförbara för t.ex. transportköpare, transportföretag och hamnar med flera aktörer och till rimliga kostnader. I det presenterade förslaget finns många kostnadsdrivare som försämrar den internationella konkurrenskraften där containertransporter är väsentliga.

Hela yttrandet biläggs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *