Näringslivets Transportråd

transportpng

Vikt och dimensioner för vägfordon inom EU

Vikt och dimensioner för vägfordon inom EU
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har svarat på Europeiska kommissionens öppna samråd om direktivet 96/53/EG om vikt och dimensioner för vägfordon för godstransport i EU.

Näringslivets Transportråd föreslår följande ändringar i direktiv 96/53/EG:

  • Det europeiska modulsystemet (EMS, European Modular System) bör ligga till grund för kombinationer i direktivet, vilket ger harmonisering och flexibilitet med innovation på samma gång.
  • De nuvarande viktbegränsningarna för gränspassage bör ändras. Det bör inte finnas några begränsningar för vikter och dimensioner om länderna på båda sidor om gränserna tillåter samma vikt och dimensioner.
  • Det bör inte finnas några begränsningar för antalet gränsövergångar om passerade länder tillåter samma vikt och dimensioner.
  • Användning av högkapacitetsfordon bör inte bindas till alternativa bränslen eller nollutsläpp eftersom det kan leda till en negativ effekt. Incitament eller andra direktiv är mer lämpade för att reglera det.