Näringslivets Transportråd

transportpng

Vikt och dimensioner för vägfordon inom EU

Vikt och dimensioner för vägfordon inom EU
Skriv ut

Näringslivets Transportråd har lämnat synpunkter till Europeiska kommissionens utvärdering av reglerna om vikt och dimensioner för vägfordon för godstransport i EU. I nästa steg genomför EU KOM ett öppet samråd som planeras till våren 2022.